Zawarcie umowy o dofinansowanie w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Katowicach

 

 

GRACJA Sp. z o.o. otrzymała kolejną decyzję o przyznaniu dotacji. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1. Paszport do eksportu otrzymaliśmy pozytywną decyzję dotyczącą współfinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego usług doradczych związanych z rozwojem działalności eksportowej. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane podmioty do złożenia ofert handlowych w siedzibie Spółki na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu współfinansowanego w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Szymczak tel. 33 857 74 61 33 857 74 61.

 

 


dotted GRACJA Sp. z o.o.
ul. Bielska 76
43-400 Cieszyn
tel. +48 (33) 8577460
kom. +48 602 378 030
TUVZPOR


Ogrody Zimowe
Ogrody zimowe
Zadaszenia basenów
Zadaszenia basenów