Kolejna pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji!!!

GRACJA Sp. z o.o. otrzymała kolejną decyzję o przyznaniu dotacji. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1. Paszport do eksportu otrzymaliśmy pozytywną decyzję dotyczącą współfinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego usług doradczych związanych z rozwojem działalności eksportowej. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane podmioty do złożenia ofert handlowych w siedzibie Spółki na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu współfinansowanego w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 33 857 74 61 33 857 74 61.

 


dotted GRACJA Sp. z o.o.
ul. Bielska 76
43-400 Cieszyn
tel. +48 (33) 8577460
kom. +48 602 378 030
TUVZPOR


Ogrody Zimowe
Ogrody zimowe
Zadaszenia basenów
Zadaszenia basenów