Pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji!!!

 

  • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa ¦l±skiego 
  • Priorytet I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczo¶ć", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i M¦P", Poddziałanie 1.2.2 "M¦P"
  • Numer konkursu: SCP-01.02.02-002/08
  • Okres składania wniosków: 05.09.2008 - 05.11.2008
  • Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych maszyn i urz±dzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych
  • Kwota wsparcia: 497 460,00
 
 
Nasza firma została wybrana jako jedna z 275 firm które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦l±skiego w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczo¶ć", poddziałanie 1.2.2 "M¦P" W pierwszym konkursie, który odbył się pomiędzy 05.09.2008 - 05.11.2008 złożono 784 wnioski.
Nasz projekt pod nazw± „Zakup nowoczesnych maszyn i urz±dzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych” otrzyma wsparcie w wysoko¶ci 497 460,00

dotted GRACJA Sp. z o.o.
ul. Bielska 76
43-400 Cieszyn
tel. +48 (33) 8577460
kom. +48 602 378 030
TUVZPOR


Ogrody Zimowe
Ogrody zimowe
Zadaszenia basenów
Zadaszenia basenów